Poliittisen kartan rekisteriseloste

Rekisterin kuvaus

Poliittisen kartan henkilörekisteriin tallennetaan henkilön tulokset poliittisen kartan testissä, sekä henkilön nimi, asuinpaikka, ikä, sukupuoli ja henkilön kannattama poliittinen puolue. Poliittisen kartan tulos ja nimi tallennetaan, jotta ne voidaan näyttää käyttäjälle tämän palatessa palveluun tai käyttäjän Facebook-kavereille. Asuinpaikka, ikä, sukupuoli ja kannatettu poliittinen puolue tallennetaan, jotta vastausten tilastollista edustavuutta voidaan analysoida. Antamalla Facebookissa Poliittisella kartalle oikeudet tietoihinsa henkilö hyväksyy näiden arkaluontoisten tietojen tallentamisen.

Rekisterinpitäjä

Juha Luotio
Lähetä sähköpostia

Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei ilman henkilön erillistä suostumusta siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisille tahoille. Henkilön tiedoista kuitenkin nimi ja testin tulos näytetään kaikille henkilön Facebook-kavereille riippumatta näiden asuinpaikasta. Tilastointia varten tallennettuja tietoja kuten asuinpaikkaa, ikää, suokupuolta tai kannatettua poliittista puoluetta ei ikinä luovuteta ulkopuolisille, edes Facebook- kavereille.

Teknisen suojauksen periaatteet

Poliittisen kartan tiedot tallennetaan tietokantaan, johon pääsy on rajattu käyttäjätunnus-salasana-pareilla. Tunnukset tietokantaan on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja hänen luotettavaksi katsomillaan kehittäjillä, joiden pääsy tietokantaan on välttämätöntä järjestelmän kehittämiseksi. Tietokantaan pääsy on rajattu ainoastaan tiettyihin IP-osoitteisiin.