Tiedätkö mihin itse sijoitut?


Poliittinen kartta kertoo arvoista

Poliittinen kartta kertoo minne sijoitut poliittisella kentällä. Poliittinen kartta mukailee Nolanin karttaa, joka jakautuu kahteen akseliin: vasemmisto-oikeisto ja vapaamielinen-vanhoillinen. Kartta kertoo poliittisista arvoista muutakin kuin vastaukset päivän polttaviin kysymyksiin . Päivän polttavat kysymyset ovat useasti pinnallisia ja poliitikot pyrkivät vastaamaan niihin vaalikoneissa niinkuin olettavat äänestäjiensä haluavan. Poliittisen kartan väittämät ovat huomattavasti vaikeampia hämätä, koska ne kuvastavat henkilökohtaisia arvoja.

Poliittinen kartan vaaka-akseli kertoo taloudellisista arvoista perinteisellä vasemmisto-oikeisto-jaolla kun taas pystyakselilla on sosiaalinen vapaamielinen-vanhoillinen. Vapaamielinen henkilö sallii ihmisten itse määrittää omat arvonsa, sekä kannustaa vapaata ajatustenvaihtoa riippumatta ihmisen syntyperästä tai asemasta yhteiskunnassa. Vapaamielisyys ei puhtaasti vastaa liberalismia, koska se ei ota kantaa taloudellisiin arvoihin. Vanhoillinen henkilö pyrkii lainsäädännöllisesti tai muin keinoin levittämään omaa moraalikäsitystään ja ajatusmaailmaansa. Vanhoillisuutta kuvaa pitkälti myös valtiojohtoisuus ja authoritarismi, jossa valtio puuttuu ihmisten tekemisiin, sekä pyrkii määrittelemään mitkä ajatukset ovat oikeita ja mitkä vääriä. Vanhoillisuudesta ja vapaamielisyydestä käytetään useasti termejä arvokonservatismi ja arvoliberalismi.


Puoluekone

Poliittinen kartta on kerännyt tietoa ihmisten arvoista ja taloudellisten näkemysten suhteesta kannatettuun puolueeseen jo vuodesta 2011. Poliittisen kartan puoluekone perustuu kymmenien tuhansien vastausten tietokantaan. Tietokannan pohjalta puoluekone pystyy kertomaan mitkä puolueet ovat lähinnä omia arvojasi.

Nähdäksesi puoluekoneen mielestä sinun ajatusmaailmaasi parhaiten vastaavat puolueet tee testi normaalisti. Jos olet jo tehnyt testin aikaisemmmin voit kirjautua sisään Facebookissa ja tarkastella tuloksiasi sivun ylälaidasta löytyvän linkin kautta.